15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/06/2021 16:34, số lượt xem: 103

Ê, hê giục bỏ quẳng đi!!
Giữ chi người hai thế hệ,
Hại nhân thì nhân hại, vậy thôi.

Tp.HCM, 22/6/2021