15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/07/2021 13:49, số lượt xem: 140

Cái đẹp chân thiện mỹ,
Từng khía cạnh tỉ mỉ,
Trên chính trường nghị sự.
Nếu mị chả được gì!!
Nghĩ lại và ngẫm nghĩ,
Nghỉ ngơi được lợi gì?

Tp.HCM, 25/7/2021