25.00
1 người thích
Đăng ngày 18/10/2021 15:10, số lượt xem: 102

Chim Cu Gáy đậu trên lưng Bê,
Vệ sinh mũi, chẳng để cập kê.
Bu quanh Bê, gảy điều còn ngứa,
Kiếp là chim, bò chả để hứa,
Kiếp là bò, chim chả cập kê.
Bê là bò, bò cũng là Bê,
Ngoài trời, cây lá cứ đu đưa,
Trời kéo mây đến nặng hạt mưa.
Chim bu quanh Bê để gảy ngứa,
Trên con đê, trút xuống cơn mưa.

Tp.HCM, 17/10/2021