15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/09/2021 08:39, số lượt xem: 48

Thấy mới ghê rợn chuyện để gây,
Sự như thế, có mấy ai hay,
Ngồi trên chiếc ghế với cái thây,
Phu thê thấy ớn gấy sốt gây.

Tp.HCM, 4/9/2021