15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/07/2021 15:06, số lượt xem: 98

Anh hùng cường tráng đóng phim,
Diễn vai chính diện trái tim cứu tà.
Mà sao thấy chướng thật là,
Cá kình cá ngạc bự mà cũng thua.
Chình ình một đống ù lì,
Kỷ cương phong sắc nhu mì còn nguyên.
Bình thường hổng diễn, chán chường,
Lâu lâu còn nhớ nhường người kính trên.

Tp.HCM, 1/7/2021