15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/11/2021 07:58, số lượt xem: 50

Đời người nếu chết mất đi,
Hai bàn tay trắng!! Có gì mang theo?
Mai kia, mốt nọ có gì,
Hôm nay, trăng trối trước khi lìa đời.
Hất đi mọi thứ lỗi thời,
Để lòng hăng hái gọi mời tối tân.
Mái nhà dột nát liêu xiêu,
Cảnh đời có lúc thảm hiu về chiều.

Tp.HCM, 23/11/2021