15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/08/2021 14:25, số lượt xem: 121

Có người cho rằng: dê gái là thói xấu!!
Mà cứ suốt ngày dê diếu bám vào nhau.
Người phụ nữ dai sức chịu đựng có hạn,
Rồi, giành chiếc ghế coi đó là ngai vàng.
Con dế thường ở trong bụi cỏ rậm có nhiều gai,
Dế gáy làm cho dái tai nghe sướng tai.
Thấy ghê, mà trai vẫn dê gái,
Dê gái xong rồi trai giành ngồi ngôi vua xứ ai?

Tp.HCM, 27/8/2021