15.00
1 người thích
Đăng ngày 08/11/2021 12:31, số lượt xem: 136

Học giỏi thì nhà nước cần,
Đến khi mệt mỏi, cũng đần người ra.
Cần Đước có nợ nần không?
Nợ non, nợ nước, nợ công nước nhà.
Nợ thì phải trả cho xong,
Không thì lổng chổng lông bông muôn đời.

Tp.HCM, 8/11/2021