25.00
1 người thích
Đăng ngày 06/07/2021 17:54, số lượt xem: 99

Cu cậu trong lửa đạn khói chiến tranh,
Cưa đứt đục suốt nhiều lủ khủ,
Lũ trẻ lơ ngơ có biết gì?
Củ Chi chuyện cũ, kể nghe hay,
Lưa thưa quá khứ chập chờn lay,
Cửa nhà vắng bóng người thưa thớt,
Lu mờ ảo ảo thời chiến tranh.

Tp.HCM, 6/7/2021