15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/10/2021 11:10, số lượt xem: 65

Ai ngờ!!? Đi khắp muôn phương,
Tìm ra cuộc sống tha hương, khẩn cầu.
Rằng là, có biết gì đâu,
Biến ra cuộc sống, phép mầu nào đâu?
Đời này còn sống y nguyên,
Bây giờ, ai sống...? Tới phiên ai nào!!
Đất đai ngàn kiếp giữ hoài,
Không tiền thì cất nhà chồi ở ngay.

Tp.HCM, 7/10/2021