15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/08/2021 18:27, số lượt xem: 65

Tiền căn hậu kiếp phải gánh chịu,
Tệ bại cuộc sống phải đìu hiu.
Tề gia trị quốc bình thiên hạ,
Ngoài và trong tôi chả giỏi à.
Sẵn đây tôi tiện lời xin nói,
Làm sao qua mắt ông thầy bói,
Ánh sáng muôn đời soi mãi tôi.

Tp.HCM, 21/8/2021