15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/10/2021 16:30, số lượt xem: 71

Người như phúc bất trùng lai,
Dịp may hiếm có lần thứ hai.
Nhạc chuông rung, đổ liên hồi,
Gặp người sớm tối mong có đôi.

Tp.HCM, 23/10/2021