15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2021 09:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 13/04/2021 14:36, số lượt xem: 135

Chiến tranh hoài, cái đầu bị điên.
Khùng điên!! Không yên cả đời.
Rồi, phe phái, kết hợp quần chúng.
Khờ!! Không yên, đầu bị khìn khìn.
Lợi dụng chùa chiền, đạo thiên chúa.
Hót như Chiền Chiện, lượn như chim.
Giả bộ tằng hắng, ho khúng khắng.
Xong, rồi nói: Đâu có gì đâu!!
Người bị chùng không được thẳng thớm.
Đổ thừa, dân tộc khiến gì đâu?!!

Tp.HCM, 6/4/2021