15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/11/2021 17:47, số lượt xem: 34

Tăng giảm tuổi thọ, phải chết đi,
Cuộc đời phế, ế, phải bỏ đi.
Bên tê đâu đó yên ắng,
Bên ni tươi tắn cũng buồn ê...a...
Đời đi thường vấp phải cái gờ,
Mà làm bị té, cũng hổng ngờ.
Đời tăng ni việc cúng tế,
Đời ăng...ẳng... như chó phế kêu la.

Tp.HCM, 14/11/2021