35.00
1 người thích
Đăng ngày 06/06/2021 13:53, số lượt xem: 132

Không nhà, không gốc gác, không nơi nương tựa,
Tài sản có gì đâu mà khống chế.
Gờ (g) đá nhô cao, đi té vấp hoài,
Nhờ ô dù che mưa, nắng, gió.
Cuộc đời này, nước cờ (c) đi quá khó,
Đời khốc liệt không khéo bị mang gông.
Mang xiềng xích với gông xiềng,
Sắc phong cái gì đồ con khỉ khô.
Vẫn là nước cờ (c) đi quá khó!!

Tp.HCM, 6/6/2021