35.00
1 người thích
Đăng ngày 07/10/2021 10:14, số lượt xem: 67

Ai đu nặng quằn gánh hai vai,
Nuôi con chẳng sầu chút bi ai.
Mẹ u sớm tối ngày tần tảo,
Thời đại nơi này, sống gian lao.

Tp.HCM, 7/10/2021