15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/06/2021 10:26, số lượt xem: 89

Người thì thấp lùn tè,
Chợt lo trời sập đá đè,
Làm cho nước chảy ra ướt quần.
Cai viên đại tá bị đè,
Đà nhà đại tá rớt đinh ngã rồi.
Cuộc đời đi đứng té hoài,
Đâu như cá đé dưới sông,
Làm công an bị đuổi như đuổi tà.

Tp.HCM, 10/6/2021