15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/09/2021 08:22, số lượt xem: 72

Khẩu miệng cằn cặt lại gắt gỏng,
Á (ă) cậu quá khờ!!
Hỏi: ắt i tờ như tờ giấy trắng?
Nhìn cái bao, thấy cũng nặng,
Khâu miệng lại rồi đi chặng đường dài.
Khờ thì nước cờ đi quá yếu,
Khặc khừ mệt mỏi cũng tiêu điều.
Bao có vài ký, cẩu làm chi?

Tp.HCM, 21/9/2021