25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/10/2021 15:16, số lượt xem: 87

Đồn điền ngày xưa lính nguỵ trang.
Đồn điền ngày xưa lính làm tàng.
Có biết bao nhiêu lời đồn đãi.
Ngày xưa chiến tranh đến, chẳng may.
Vì, cuộc sống đến, chẳng nào yên.
Cần nhờ cậy đến hợp quốc liên.

Tp.HCM, 15/10/2021