45.00
1 người thích
Đăng ngày 22/06/2021 11:38, số lượt xem: 90

Chia lìa hờ hững lững lờ,
Chơ vơ chơ chỏng chỏng chơ hổng ngờ.
Chia lìa trơ trọi bất ngờ,
Chìa vôi chẳng biết lơ ngơ chẳng ngờ.
Mà chờ? Ánh mắt ngó lia,
Một vòng ánh mắt khoá chìa mở ra.

Tp.HCM, 22/6/2021