15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2021 11:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 13:28, số lượt xem: 130

Làm chúi nhủi!! Việc đi xuống.
Không có ý chí, như mắt đui.
Chui như dế nhủi, đi là có sắc.
Chi tiền đờ, mệt!! Rồi, úi, đau tay.
Rồi than, khổ hơn con cá đuối.

Tp.HCM, 19/02/2021