15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/10/2021 10:08, số lượt xem: 58

Nói, chữ tâm bằng ba chữ tài?
Việc đâu đó, làm hổm rày,
Mà, công việc làm vẫn còn y.
Hỏi: Kiếp nô tỳ, là ai?
Mà dân ta bị chữ tai,
Bị cái ách còn ỳ ạch,
Sở công ty làm còn ì.
Ai huyền ảo, việc li ti?

Tp.HCM, 11/10/2021