25.00
1 người thích
Đăng ngày 18/04/2021 17:54, số lượt xem: 103

Điều cốt lõi đó chính là,
Chực chờ chầu chức la cà cơ quan.
Thân chinh biết nặng dường nào?
Anh nhờ (nh), chị hỏi, ào ào luồng tuông.

Tp.HCM, 17/4/2021