25.00
1 người thích
Đăng ngày 23/05/2021 16:12, số lượt xem: 101

Mấy thời chủ cả lên quan,
Quan liêu bạc nhược mà chả liên can!!?
Cha hỏi: En-nờ (n), thì có biết?
Chờ câu hỏi, trả lời để an tâm.
Mà cho là, chả có liên can,
Chữ nờ (N), tiếng Anh bự tổ chảng.
Quờ quạng làm chi não u sầu,
Nỗi buồn u uất, đau đầu sớm hôm.

Đã lo chu đáo vẹn toàn,
Việc trong, ngoài đó cũng xong, chu toàn.
Quản gia, quản trị, quản công,
Lời sao chan chát nghe rền nhức tai.
Làm sao chan chứa, chan hoà?
Y chang như hệt bị xiên, quạng quờ.
Người đi xiên quẹo và quờ quạng,
Vẫn còn ủ rũ bùng rùng chân tay.

Tp.HCM, 22/05/2021