15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/07/2021 17:04, số lượt xem: 125

Trúng tờ vé số,
Chủ ngớ trốn đi.
Trớ trêu đòi nợ,
Rối loạn tùng phèo,
Trùng trùng điệp điệp.
Chủ với tớ tôi,
Trưa trờ-i trưa trật,
Túng thiếu cũng nhiều,
Bất công không ổn.

Tp.HCM, 10/7/2021