15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/10/2021 13:08, số lượt xem: 58

Cái tụi Covid ma cô,
Mọi người chèo chống bọn Covid này.
Toàn dân sửng sốt hổng ngờ,
Ồn ào khắp chốn không lờ hiểm nguy.
Thở, rồi lồng ngực vỡ tan,
Toàn dân ai dám mà can thiệp vào.

Chất chồng bệnh án thay ca,
Nhà thương lốn nhốn người ra người vào.
Bồn chồn mong ngóng trông chờ,
Ngành y lố nhố, nào ngờ thê lương!!
Một ngày, sống chết nhiều tin,
Mọi người buồn khóc bệnh tình Co-vi.
Thay ca trực suốt đêm dài,
Có ai? Bác sĩ!! Miệt mài tận tâm.

Tp.HCM, 30/10/2021