25.00
1 người thích
Đăng ngày 26/10/2021 10:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 26/10/2021 14:30, số lượt xem: 73

Chừng nào hạnh phúc, rồi mới lo?
Giao phó, rồi phó mặc cũng bỏ,
Phu chơi cờ, đi cờ mờ lu.
Pho to việc nhỏ, ló phận ngu,
Làm việc chọn thời chọn lúc,
Hổng thích làm việc thì cút đi cho.

Tp.HCM, 26/10/2021