15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/06/2021 10:25, số lượt xem: 80

Lời nói phát ra thành tiếng,
Nói chuyện, nói giỡn chút chơi thôi!!
Áp bức tiếng nói, nói bóng nói gió,
Cuối cùng, cũng chả ai chịu thua ai.
Đến hồi, lúc đã già nua,
Thói đời của ta vẫn là thua cuộc.
Cuộc đời noi học theo lời nói cũ,
Bàn thờ (th) lá tàn úa mùa thu.
Cuộc đời học để biết chữ en-nờ (n),
Tại sao lá vàng úa rơi và rụng?
Ngày tháng cứ thế mà thoi đưa.

Tp.HCM, 6/6/2021