25.00
1 người thích
Đăng ngày 18/09/2021 10:31, số lượt xem: 66

Khi bà giận, là đến cuồng điên,
Mệt đờ người, lòng thấy chẳng yên,
Người chồng mất tít, đi biền biệt,
Như, chú cuội ngồi gốc cây đa.
Nhà có ba cái thửa, ruộng điền,
Biên giới tranh chấp, lòng chẳng yên,
Hằng ngày, cũng thường lo cúng kiến,
Gác đà chuyện cũ...vẫn ưu phiền.

Tp.HCM, 18/9/2021