25.00
1 người thích
Đăng ngày 24/10/2021 07:47, số lượt xem: 58

Oán cừu, oán ghét, oán hờn,
Oan gia ẩn khuất oan hồn khổ đau.

Tp.HCM, 22/10/2021