15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/10/2021 16:13, số lượt xem: 109

Sau này có ra sao,
Nếu dẫu có thế nào,
Nói cũng để cho rõ,
Hiểu cũng phải cho tỏ,
Để soi rọi lại mình.

Nhìn nhận lại tình hình,
Ẩn náu rồi cũng hiện,
Công việc thấy cũng tiện.
Sá chi việc nề hà,
Chẳng u mê la cà,
Noi theo đường dẫn lối.

Gỡ vướng dây chằng mối,
Gì đâu phải hối lỗi?
Loài hoa Sói cũng hiền,
Sẽ na theo túi tiền,
Chẳng u buồn phiền muộn?

Cũng chẳng sống buông tuồng,
Chẳng nao lòng khi xuống,
Đời vui cũng luôn luôn.

Tp.HCM, 22/10/2021