25.00
1 người thích
Đăng ngày 15/10/2021 15:42, số lượt xem: 75

Vững kiên cố và kiêng cữ,
Đừng đu đưa như phận lá bèo trôi.
Tặng cho mình điều đặc biệt,
Lòng còn kiên quyết, mình biết thành công.

Tp.HCM, 15/10/2021