25.00
1 người thích
Đăng ngày 15/12/2021 13:29, số lượt xem: 47

Ngù ngờ!! Chậm, thiếu tinh nhanh,
Tìm quanh hộc tủ chứa lanh, học hoài.

Tp.HCM, 15/12/2021