25.00
1 người thích
Đăng ngày 20/09/2021 10:07, số lượt xem: 58

Chính là con!!
Tạo cho đời niềm khởi sắc,
Cuộc sống sẽ tâm đắc,
Hãy!!
Học chữ nờ (n) kinh sách thánh hiền.
Dạy cho con!!
Phải biết tự chinh phục,
Đôi chân con cón, nhỏ, cũng gọn,
Con còn nhỏ dễ gặp chon von.
Chính con phải biết kính,
Đừng có linh tinh!!

Tp.HCM, 20/9/2021