15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/04/2021 11:55, số lượt xem: 151

Chín rồi chưa? Đầu bếp chính!!
Làm cá tanh rình còn chối không?
Ra trình diện rồi làm rối,
Làm sao công việc còn chình ình,
Chồi lên hụp xuống sắc rung rinh.

Tp.HCM, 17/4/2021