15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/05/2021 10:10, số lượt xem: 91

Đi vào không được thì thích leo,
Người tốt muốn leo rào để được vào.
Có cuộc đời bị là kiếp tội,
Nên phải mang, đeo nghiệp nặng suốt đời.
Một câu chuyện bé nhỏ li ti,
Là câu chuyện hiến pháp nước nhà.

Tp.HCM, 5/5/2021