15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/08/2021 18:01, số lượt xem: 64

Mèo vụng được khô cá đù,
Đã đèo hũ mắm, quá mù ra mưa.

Tp.HCM, 14/8/2021