15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/04/2021 10:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 11/04/2021 08:42, số lượt xem: 70

Cô còn nhớ hay không?
Từ hồi cô còn bú.
Ngày học văn câu cú.
Mà nay cô bô bô.
Bô lão, đây cùng cố,
Mà các cô bu quanh.

Tp.HCM, 15/02/2021