15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/08/2021 08:02, số lượt xem: 77

Trung với nước, hiếu mẹ cha,
Đu quằn gánh nặng mẹ cha hao gầy.
Tru qua tréo lại hằng ngày,
Đung đưa con lắc, miệt mài thời gian.

Tp.HCM, 16/8/2021