25.00
1 người thích
Đăng ngày 23/07/2021 12:10, số lượt xem: 98

Ai trên cơ?
Kêu trờ-i la ó í ới ở trên đó!!
Rồi mình ênh với kiếp sống lênh đên-h.
Nữ ở trên có sắc đẹp, gái so đo,
Rồi cuộc đời sẽ về đến với cát bụi, tàn tro.

Tp.HCM, 23/7/2021