15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/08/2021 14:08, số lượt xem: 94

Gái trinh nguyên trong trắng cưỡng ép o,
Tàn tro inh ỏi mãi trong lòng người.

Tp.HCM, 13/8/2021