15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/05/2021 15:24, số lượt xem: 83

Cường dương hưng phấn mọi bề,
Chức danh vị thể quyền hành coi cao.
Khôi ngô, tài giỏi thật cừ,
Nước cờ (c) thật sáng, nước đi ai bằng.
Khi thấy chướng nhìn khó coi,
Chướng tai gai mắt khó coi nơi mình.

Cương lên rồi dịu mỗi lần,
Lúc khi sắc đẹp ở gần bên ta.
Đắn đo, do dự, chần chừ,
Cu Ba hơn hẳn nước cờ (c) ra quân.
Phân Bò - Bì Cức - Da Gai,
Cái ngành thực vật quá ư chán chường.

Tp.HCM, 23/05/2021