15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/09/2021 08:58, số lượt xem: 81

Xúc phạm danh dự, động chạm đến,
Cáu gắt cãi cự, lòng chẳng mến,
Xấu bầu trời, xám xịt trắng đen.
Không biết nhượng bộ và phục tùng,
Tối ngủ, nằm xì xục, lùng bùng,
Giấc mơ, bơ ph-ờ và nỗi ám.
Bàn tay chai, người gầy đã sạm,
Đời chưa hưởng phúc, còn nỗi kham.

Tp.HCM, 14/9/2021