15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/06/2021 08:55, số lượt xem: 101

Trên trời địa vị cao sang,
Linh thiêng cứu thế đặc ân sẵn sàng.
Người người cầu khẩn lên ngôi,
Đời đừng dày xéo nổi trôi lềnh bềnh.
Trinh nguyên con gái, trai tân,
Trẻ già bé lớn khẩn cầu lên ngôi.

Tp.HCM, 27/6/2021