15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/10/2021 09:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 04/10/2021 10:07, số lượt xem: 64

Chúng ta, một nhà trên trái đất,
Cầu nguyện cho trái đất, đừng mất,
Bất cứ khi nào và mọi lúc.
Mãi gọi là, ăn ở tá túc,
Chung quanh trái đất mãi, xanh tươi,
Khôn ra cũng còn có, người lười.
Đời có lúc, tung tăng khoái chá,
Lãnh đạo túng thiếu, đòi làm cha.

Tp.HCM, 4/10/2021