25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/11/2021 18:30, số lượt xem: 60

Thiên Nga cũng ngỡ như Rồng,
Bay nhanh cũng thích ngông cuồng trên cao.
Cõi trên thân thiện ruột rà,
Người mà ở dưới chậm đà hổng tha.
Ngà Voi quý như ngọc ngà,
Ai xem Rồng quý, cứ mà thả rông.
Ra vườn nhổ luống cải Ngồng,
Đói, bần!! Cũng quý nghề nông nuôi trồng.

Tp.HCM, 22/11/2021