15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2021 10:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 10/04/2021 08:40, số lượt xem: 81

Ngạo nghễ và hay kiêu,
Đi tham gia nghị án,
Về đao, dao, ngao ngán.
Đi dự, bị nặng đầu.
Tình nghi về đạo lý,
Đạo đức và thanh liêm.

Tp.HCM, 15/02/2021