15.00
1 người thích
Đăng ngày 29/11/2021 11:03, số lượt xem: 43

Tham mưu đừng để không yên,
Làm đời điên đảo đảo điên một thời.
Thiên địa, trên dưới, có mà!!
Đam mê thoái hoá!! Nước đà suy nguy.

Tp.HCM, 29/11/2021