15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/06/2021 10:39, số lượt xem: 111

Côn trùng chôm chôm,
Chiên ăn thơm phức,
Người nói quá điên,
Người khen đôm đốp.

Tp.HCM, 25/05/2021