25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/08/2021 12:59, số lượt xem: 99

Cô ấy là một cây gây ố,
Cứ cố hành hạ xác thân.
Ớ (â)!! Nhìn trông y hệt,
Người đang cấy lúa ở ngoại ô.

Tp.HCM, 13/8/2021